Кокцидіоз у свиней: симптоми та ефективне лікування

Кокцидіоз у свиней: симптоми та ефективне лікування | Домашнє господарство

Кокцидіоз у свиней: симптоми та ефективне лікування

Зміст статті:

 • 1 Профілактика та лікування захворювання
 • 2 Які висновки можна зробити?

У свиней, як і у багатьох сільськогосподарських тварин, незалежно від умов існування і характеру харчування, завжди присутні ті чи інші паразити, як внутрішні, так і зовнішні, які викликають різноманітні захворювання.

У сьогоднішній статті давайте трохи поговоримо про такому поширеному захворюванні, як кокцидіоз.

Що таке кокцидіоз? Які його наслідки? Яка його профілактика і лікування? На всі ці питання ми спробуємо відповісти якомога доступніше.

Кокцидіоз – це протозойні захворювання (викликається мікроорганізмами типу найпростіших), які проходять цикл розвиток в одній тварині, мають чітку приналежність до виду тваринного і до місця розмноження в ньому.

У свиней кокцидіоз викликають кілька різновидів мікроорганізмів типу найпростіших, загону кокцидиа, а саме:

 • эймерия представлена 4 основними видами (Eimeria debliecki, Тобто neodebliecki, Тобто scabra, Тобто spinoza);
 • изоспора представлена 1 видом (Isospora suis).

Економічний збиток:

 • за даними деяких досліджень на період 1999 р. близько 75% свиней, на різних свинарських підприємствах, носили кокцидіоз або хворіли в тій чи іншій формі;
 • на сьогоднішній день багато вчені вважають, що близько 90% свиней заражені;
 • кокцидіоз викликає зниження продуктивності свинарства, приводячи до зменшення живої маси поголів’я в середньому на 1,0 кг у кожного поросяти тільки в період відлучення;
 • економічні витрати на лікування тварин.

Особливості захворювання:

 • клінічні ознаки захворювання проявляються у поросят до 4 місяців віком;
 • дорослі тварини є переносниками і джерелом захворювання;
 • основні спалаху захворювання виникають в період весни і літа;
 • шлях передачі – харчовий, через корм, воду, смоктання молока з забруднених сосків;
 • фактори, що сприяють передачі – це забруднене підстил, гризуни, комахи, сільськогосподарський інструментарій, працівники ферми;
 • фактори, що сприяють захворюванню – це супутні захворювань шлунково-кишкового тракту, корм низької якості, недотримання санітарно-гігієнічних правил у свинарнику;
 • збудник добре стійкий у зовнішньому середовищі, добре виживають при низьких температурах, переносять дія дезінфектантів, високі температури і висушування вбивають паразитів швидко.

Патогенез захворювання:

 • перший етап – зараження – це попадання ооцист паразита в організм за допомогою зараженої їжі;
 • другий етап – вивільнення з ооцист суперечка, що проникають у клітини епітелію верхніх відділів тонкого кишечника;
 • третій етап – розмноження протягом декількох тижнів всередині епітеліальної клітини, і виділення нових ооцист з другого тижня від зараження;
 • розмножуючись у клітинах, кокцидії призводять до їх пошкодження та руйнування, що порушує всмоктування води і поживних речовин в тонкому кишечнику.

Які клінічні прояви має кокцидіоз?

 • період інкубації захворювання складає від 2 до 20 днів, у середньому два тижні;
 • сила розвитку клінічних проявів залежить від ступеня інвазії тварин, захворювання проявляється у свиней у віці до 4 місяців;
 • гостра і підгостра форма захворювання протікає з діареєю. Випорожнення приймають водянистий характер, світлого або кремового кольору, мають неприємний, смердючий запах, іноді можуть з’являтися домішки крові в калі. Температура тіла у хворої тварини піднімається до 40-41оС. Гострий і підгострий перебіг відрізняються лише ступенем виснаження і зневоднення поросят. Частина хворих тварин може загинути;
 • хронічний кокцидіоз виникає тільки у дорослого поголів’я свиней. З симптомів з боку ШЛУНКОВО-кишкового тракту спостерігається чергування проносів і запорів. Апетит у тварини знижується, настає поступове виснаження організму. Температура в перші дні може підніматися, однак, швидко повертається в межі норми. Щетина блякне і стає матовою.

Патологічні зміни у внутрішніх органах у свиней:

 • візуально тварина виснажено, підшкірне сало стоншене;
 • головні зміни спостерігаються у тонкому кишечнику – ворсинки зменшені, сплощений, в деяких місцях відсутні, видно крововиливи;
 • нирки не збільшені, на розрізі видимі межі між шарами згладжені;
 • печінка, селезінка без візуальних змін.

Діагностика захворювання:

Кокцидіоз – захворювання, яке не вимагає складних діагностичних методів. Головним методом є дослідження випорожнень тварини. Відбираються свіжі випорожнення тварин з діареєю. Ймовірність виявлення захворювання висока, так як з 1 грамом фекалій виділяється 104-105 ооцист.

Профілактика та лікування захворювання

На шляху до успішного позбавлення від захворювання лежать профілактичні заходи, серед яких виділяють:

 • створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов утримання тварин: своєчасна заміна підстилу, очищення свинарника від випорожнень тварин, обмивання тварин мильними розчинами, підтримання оптимальної вологості, температури в свинарнику.
 • повноцінне та достатнє харчування тварин;
 • згодовування свиноматці за 7-10 днів до опоросу профілактичних препаратів (монензин 0,1 кг на тонну корму, ампролиум 1 кг на тонну корму), з повторенням кожні 2 тижні;
 • не допускають скупченість тварин, поділяють молодняк і дорослих особин;
 • у неблагополучних щодо захворювання на сільськогосподарських угіддях проводять хіміопрофілактику кокцидіозу, для цього двічі, протягом 5 днів з інтервалом два тижні свиноматкам дають бровитакокцид, дитревит, тримеразин.

Лікування кокцидіозу:

 • препаратом терапії є розчин фуразолідону в дозі 3 мг на 1 кг ваги порося, розчин випоюють протягом 5 діб;
 • супутня терапія:
 • лікування зневоднення – розчин регідрону, підшкірне введення розчину Рінгера, фізіологічного розчину, реополіглюкіну. У важких випадках у вигляді крапельниць;
 • жарознижуючі препарати.
 • Які висновки можна зробити?

  • Кокцидіоз – глобальна проблема всіх свинарських підприємств, незалежно від регіону, харчування, іноді навіть і від способу життя тварини;
  • повна елімінація захворювання – недосяжна мета на даний момент, потрібно навчитися вчасно діагностувати, проводити профілактику і своєчасну терапію;
  • зараженню піддаються свині всіх вікових груп, проте найбільш негативний вплив захворювання робить на молодняк, призводячи до економічних втрат;
  • діагностика – важливий крок на шляху до правильного лікування;
  • захворювання лікується вузьким спектром ліків.

  Вам також може сподобатися

  Источник: https://dovidkam.com/sadigorod/gospodarstvo/kokcidioz-u-svinej-simptomi-ta-efektivne-likuvannya.html

  Кокцидиоз свиней

  Кокцидіоз у свиней: симптоми та ефективне лікування
  Николай

  У свиней, как и у многих сельскохозяйственных животных, вне зависимости от условий обитания и характера питания, всегда присутствуют те или иные паразиты, как внутренние, так и наружные, которые вызывают самые разнообразные заболевания. В сегодняшней статье давайте немного поговорим о таком распространенном заболевании, как кокцидиоз. Что такое кокцидиоз? Какие у него последствия? Какая его профилактика и лечение? На все эти вопросы мы попытаемся ответить как можно доступнее.

  Кокцидиоз – это протозойное заболевание (вызываемое микроорганизмами из типа простейших), которые проходят цикл развитие в одном животном, имеют строгую принадлежность к виду животного и к месту размножения в нем.

  У свиней кокцидиоз вызывают несколько разновидностей микроорганизмов типа простейших, отряда кокцидиа, а именно:

  • эймерия представлена 4 основными видами (Eimeria debliecki, Е. neodebliecki, Е. scabra, Е. spinoza);
  • изоспора представлена 1 видом (Isospora suis).

  Экономический ущерб:

  • по данным некоторых исследований на период 1999 г. около 75% свиней, на различных свиноводческих предприятиях, носили кокцидиоз или болели в той или иной форме;
  • на сегодняшний день многие ученные считают, что около 90% свиней заражены;
  • кокцидиоз вызывает снижение продуктивности свиноводства, приводя к уменьшению живого веса поголовья в среднем на 1,0 кг у каждого поросенка только в период отъема;
  • экономические затраты на лечение животных.

  Особенности заболевания:

  • клинические признаки заболевания проявляются у поросят до 4 месяцев возрастом;
  • взрослые животные являются только переносчиками и источником заболевания;
  • основные вспышки заболевания возникают в период весны и лета;
  • путь передачи – пищевой, через корм, воду, сосание молока с загрязненных сосков;
  • факторы, способствующие передачи – это загрязненный подстил, грызуны, насекомые, сельскохозяйственный инструментарий, работники фермы;
  • факторы, способствующие заболеванию – это сопутствующие заболеваний желудочно-кишечного тракта, корм низкого качества, несоблюдение санитарно-гигиенических правил в свинарнике;
  • возбудитель хорошо устойчив во внешней среде, хорошо выживают при низких температурах, переносят действие дезинфектантов, высокие температуры и высушивание убивают паразитов быстро.

  Патогенез заболевания:

  • первый этап – заражение – это попадание ооцист паразита в организм посредством зараженной пищи;
  • второй этап – высвобождение из ооцист спор, которые проникают в клетки эпителия верхних отделов тонкого кишечника;
  • третий этап – размножение на протяжении нескольких недель внутри эпителиальной клетки, и выделение новых ооцист со второй недели от заражения;
  • размножаясь в клетках, кокцидии приводят к их повреждению и разрушению, что нарушает всасывание воды и питательных веществ в тонком кишечнике.

  Какие клинические проявления имеет кокцидиоз?

  • Период инкубации заболевания составляет от 2 до 20 дней, в среднем две недели;
  • сила развития клинических проявлений зависит от степени инвазии животных, заболевание проявляется у свиней в возрасте до 4 месяцев;
  • острая и подострая форма заболевания протекают с диареей. Испражнения принимают водянистый характер, светлого или кремового цвета, имеют неприятный, зловонный запах, иногда могут появляться примеси крови в кале. Температура тела у больного животного поднимается до 40-41оС. Острое и подострое течение отличаются лишь степенью истощения и обезвоживания поросят. Часть заболевших животных может погибнуть;
  • хронический кокцидиоз возникает только у взрослого поголовья свиней. Из симптомов со стороны ЖКТ наблюдается чередование поносов и запоров. Аппетит у животного снижается, наступает постепенное истощение организма. Температура в первые дни может подниматься, однако, быстро возвращается в пределы нормы. Щетина блекнет и становится матовой.

  Патологические изменения во внутренних органах у свиней:

  • визуально животное истощенно, подкожное сало истончено;
  • главные изменения наблюдаются в тонком кишечнике – ворсинки уменьшены, уплощены, в некоторых местах отсутствуют, видны кровоизлияния;
  • почки – не увеличены, на разрезе видимые границы между слоями сглажены;
  • печень, селезенка без видимых изменений.

  Диагностика заболевания:

  Кокцидиоз – заболевание, которое не требует сложных диагностических методов. Главным методом является исследование испражнений животного. Отбираются свежие испражнения животных с диареей. Вероятность обнаружения заболевания высока, так как с 1 граммом фекалий выделяется 104-105 ооцист.

  Профилактика и лечени заболевания

  На пути к успешному избавлению от заболевания лежат профилактические меры, среди которых выделяют:

  • создание благоприятных санитарно-гигиенических условий для содержания животных: своевременная замена подстила, очистка свинарника от испражнений животных, обмывание животных мыльными растворами, поддержание оптимальной влажности, температуры в свинарнике.
  • полноценное и достаточное питание животных;
  • скармливание свиноматке за 7-10 дней до опороса профилактических препаратов (монензин 0,1 кг на тонну корма, ампролиум 1 кг на тонну корма), с повторением каждые 2 недели;
  • не допускают скученность животных, разделяют молодняк и взрослых особей;
  • в неблагополучных по заболеванию сельскохозяйственных угодьях проводят химиопрофилактику кокцидиоза, для этого дважды, в течение 5 дней с интервалом две недели свиноматкам дают бровитакокцид, дитревит, тримеразин.

  Лечение кокцидиоза:

  • препаратом терапии является раствор фуразолидона в дозе 3 мг на 1 кг веса поросенка, раствор выпаивают на протяжении 5 суток;
  • сопутствующая терапия:
  1. лечение обезвоживания – раствор регидрона, подкожное введение раствора Рингера, физиологического раствора, реополиглюкина. В тяжелых случаях в виде капельниц;
  2. жаропонижающие препараты.

  Какие выводы можно извлечь?

  • Кокцидиоз – глобальная проблема всех свиноводческих предприятий, вне зависимости от региона, питания, иногда даже и от образа жизни животного;
  • полная элиминация заболевания – недостижимая цель на данный момент, нужно научиться вовремя, диагностировать, проводить профилактику и своевременную терапию;
  • заражению подвержены свиньи всех возрастов, однако, самое негативное влияние заболевание оказывает на молодняк, приводя к экономическим потерям;
  • диагностика – важный шаг на пути к правильному лечению;
  •  заболевание лечится узким спектром лекарств.

  Источник: http://onfermer.ru/svini/kokcidioz/

  статьи

  Задать вопрос

  Поделитесь если вам понравилось:

  Источник: https://promanimal.ru/stati/veterinariya/795-koktsidioz-svinej.html

  Диарея поросят: сигнал

  Кокцидіоз у свиней: симптоми та ефективне лікування

  Часто при появлении первых признаков диареи ветеринарный врач применяет симптоматическую терапию (вводит антибиотики или сульфаниламидные препараты), оставляя вне поля зрения паразитологические исследования фекалий. В лучшем случае – исчезают симптомы болезни, но не сама этиология.

  Поэтому о тех, с кем не стоит вести лечебных дел «на скорую руку», – далее в статье…

  О. Семенко, канд.вет.наук, доцент,

  Ю. Кичилюк, канд.вет.наук,

  НУБиП Украины

  Проблема диареи у молодняка сейчас достаточно тривиальна. Но именно такой, обыденный, подход к её диагностике и лечению со стороны ветеринарного специалиста обусловливает увеличение падежа поголовья.

  В свою очередь, снижение общей резистентности организма при паразитарных заболеваниях животных приводит к возникновению ассоциированных заболеваний, когда на фоне развития паразитарных заболеваний развивается инфекционная патология.

  И тогда ветеринарные врачи хозяйств начинают бить тревогу, но уже поздно…

  Внимание – на диагностику

  Для точности постановки диагноза стоит воспользоваться большим количеством образцов. Специалисты советуют на небольших фермах отбирать пробы от 3 до 5 поросят в гнезде (образцы из одного гнезда можно объединить), а на промышленных комплексах исследуют не менее 5-10 % приплода.

  При постановке диагноза учитывают клинические признаки заболевания, эпизоотологические данные, патологоанатомические изменения, однако решающим фактором в постановке диагноза является обнаружение ооцист в пробах фекалий больных животных, которые исследуют методами Фюллеборна, Котельникова или Дарлинга (берут во внимание интенсивность инвазии). Наличие в поле зрения микроскопа только отдельных ооцист свидетельствует о субклиническом течении заболевания или паразитоносительстве.

  При патологоанатомическом вскрытии трупов делают соскобы со слизистой оболочки, которые исследуют компрессорным методом на наличие ооцист.

  Лечение должно быть эффективным

  Экономические убытки заболевание начинает приносить уже при первых симптомах. Животному приходится бороться с инфекцией силой собственного иммунитета. Так что первоочередная подача поросятам электролитов не только поможет при борьбе с болезнью, но и предохранит от обезвоживания организма.

  С лечебной целью применяют сульфаниламидные препараты, такие как: сульфадиметоксин, сульфапиридазин – 75-100 мг/кг дважды в сутки. Эффективны также препараты: Бровитакокцид (д.в. – ампролиум) – 20-50 мг/кг, Кокцисан, Сакокс (д.в. – салиномицин натрия) – 5 мг/кг корма, Байкокс (д.в. – толтразурил) – 20 мг/кг массы тела. Все препараты применяют на протяжении не менее 5-7 дней.

  Как распознать болезнь клинически?

  Острая форма:

  • снижение аппетита у поросят;
  • угнетенное общее состояние;
  • залеживание;
  • незначительное повышение температуры;
  • профузный понос (фекалии с примесью крови и слизи). Как следствие – обезвоживание организма, истощение поросят и, в конце концов, их гибель.

  Подострая и хроническая формы:

  • снижение аппетита;
  • жидкие фекалии (хотя могут быть и сформированные);
  • исхудание животных, отставание в росте и развитии;
  • отмечается у молодняка старших возрастных групп и у взрослых свиней.

  О кокцидиозах детальнее

  Экономически самыми убыточными протозоозами для свиноводческих хозяйств являются кокцидиозы: эймериоз и изоспороз.

  Виды ооцист

  Неспорулированная ооциста

  Спорулированная ооциста

  Профилактические мероприятия

  Одним из первоочередных мероприятий профилактики кокцидиозов является обеспечение животных полноценным сбалансированным рационом и организация надлежащих условий содержания.

  Так, например, охлаждение поросят замедляет перистальтику кишечника, что делает их более восприимчивыми к кишечным заболеваниям.

  Потому температура в станке для опоросов в течение первых нескольких дней после рождения должна быть 20-25 оС.

  Помещения и выгульные площадки очищают от фекалий и проводят дезинвазию горячим 3-4 % раствором едкого натра, 5 % эмульсией дезонола, 3 % раствором глутарового альдегида.

  Помещение должно быть сухим. Для борьбы с влажностью можно использовать сухие стружки для покрытия пола, которые сменяют каждый день. Завезенный в хозяйство ремонтный молодняк выдерживают в карантине с соблюдением всех соответствующих лабораторных исследований и профилактических паразитологических обработок.

  В неблагополучных хозяйствах свиноматкам в период супоросности двумя 5-дневными курсами с 3-4-недельным интервалом назначают препараты: Байкокс 5 %, Бровасептол, Бровитакокцид, Тримеразин, Трибрисен, Дитревит-480. Их применяют свиноматкам также в первую декаду после опороса.

  Канадский взгляд на проблему

  Ученые с Онтарио провели исследования касательно влияния кокцидиозов на поросят. Большинство из них показали, что у больных животных значительно снижаются приросты на пятой неделе после рождения.

  Ученые также подчеркнули, что фермы, на которых не используют моющие вещества для очистки станков для опороса, имеют больший риск появления кокцидиозов (на 1,7 %) сравнительно с теми фермами, где их применяют. Однако только обработка дезинфектантами не является гарантией безопасности против появления кокцидиоза в хозяйстве.

  Поэтому самыми эффективными методами борьбы является совместная дезинфекция помещения и оборудования с параллельным применением схем для профилактики и лечения животных.

  Практические исследования

  Ю. Кичилюк, канд. вет. наук, НУБиП Украины:

  Кокцидиозы остаются одной из главных паразитологических проблем животноводства. Так, по результатам проведенных исследований в условиях 15 хозяйств северо-западных областей Украины 100 % из них оказались неблагополучными по эймериозу и 94 % по изоспорозу.

  Регистрировали эти болезни у животных всех возрастов, но больше всего и с более тяжелым течением поражался молодняк. Смертность от кокцидиозов достигала 30 %, и дальнейшее восстановление стада проходило очень медленно.

  Видовой состав эймерий в этих хозяйствах был разнообразный, что объясняется разными условиями содержания и кормления свиней в каждом отдельном хозяйстве.

  Было проведено исследование эффективности эймериостатиков, самых распространенных на фармакологическом рынке Украины. Так, самый лучший лечебный эффект наблюдали при применении Байкокса, 5 % – экстенсэффективность и интенсэффективность составили 100 %. При применении этого препарата лечебный эффект проявлялся на третьи сутки после применения.

  Одновременно при применении Брометронида нового и Бровасептола орального – только через неделю, причем Брометронид новый вообще не давал полного освобождения от паразитов (экстенсэффективность – 40 %, интенсэффективность – 76,3 %).

  Эффективность действия препарата также подтверждает наибольшие приросты массы тела по результатам контрольных взвешиваний после лечения.

  Сколько стоит кокцидиоз?

  • Кокцидиоз – одно из самых распространенных паразитарных заболеваний свиней, которое присутствует в 75 % свиноферм Европы, независимо от уровня гигиены.
  • Пораженные поросята теряют от 500 до 1000 г веса на момент отъема.
  • Защитить поросят от кокцидиоза – значит, улучшить приросты свиней и увеличить прибыль фермы.

  Защитите поросят, применяя 0,4 мл Байкокса 5 % на 1 кг массы тела в период между 3-5 днями жизни.

  Источник: https://triplex.com.ua/ru/publications/pigs/diarrhea-piglets-the-signal/

  Кокцидиозы

  Кокцидіоз у свиней: симптоми та ефективне лікування

  В условиях страны наибольшее значение с точки зрения экономического значения имеют для свиней нашествия кокцидий семейства Eimeria с нематодами свиных глистов (Ascaritis suum), ezofagostomum (oesophagostomum dentatum), стронгилоидоз (Strongyloides ransomi), власоглавов (tricho-cephalus suis) и (внешних паразитов) чесоточных клещей (Sarcoptes scabiei var. suis) и вшей (Haematopinus suis).

  Это нашествие имеет место везде; свыше 90% свиней заражено этими паразитами. Как правило, инвазии бывают смешанными — двух, трех или даже четырех видов.

  Познание циклов развития паразитов поможет в эффективной борьбе с ними, при условии правильного распознавания и правильного подбора и применения лекарств. Там, где свиньи не пользуются вольером, существует шанс полного уничтожения большинства паразитарных болезней.

  Перечень зарегистрированных в стране противоглистных препаратов и правила их применения представлены в таб. 38.

  Кокцидиозы (Coccidiosis) являются инвазионными болезнями, которые в условиях выращивания поросят могут иметь большое влияние на конечный результат продукции.

  А экономическое значение этой болезни, к сожалению, в Польше недооценивается.

  Заражение сосунов рядом видов кокцидий приводит к клиническим проявлениям болезни в виде диареи, особенно у поросят, пребывающих на фермах с низким зоогигиеническим стандартом (высокая влажность).

  Этиологический фактор

  Из описанных девяти видов кокцидий у свиней наиболее патогенным для сосунов считается Isosporasuis. У поросят и подсвинков в возрасте 2-12 недель, обнаруживаются кокцидии вида Eimeria debliecki, Е. neodebliecki, Е. scabra , Е. spinoza. Простейшие I.suis, E.debliecki, Е. Scabra могут вызвать острую диарею, связанную с гибелью животных.

  Проявление

  В Северной Америке от свиней изолировано 9 видов кокцидий. В Польше наиболее часто имеют место два вида: E.debliecki и E.polita. Проблемы с кокцидиозом наблюдаются главным образом в родильных помещениях, где условия среды (высокая температура и значительная влажность) благоприятствуют развитию этих простейших.

  Патогенез

  Инвазионно, то есть ооцисты в спорах попадают в организм поросят вместе с загрязненным калом кормом. В пищеварительном тракте из ооцист высвобождаются споры, которые проникают в клетки эпителия в начальной 1/3 части тощей кишки. Ооцисты в кале могут быть обнаружены на 8-14 день жизни.

  Выделенные ооцисты выделяют споры в родильном помещении (высокая температура и влажность) и спустя 48 часов могут быть источником инвазии. Клинические признаки болезни проявляются, прежде всего, у молодых 5-20-дневных поросят, которые заражаются ооцистами в первые дни жизни.

  Инкубационный период болезни составляет от 2 до 20 дней. Последствия заражения поросят зависят от интенсивности инвазии.

  Развивающееся в энтероцитах слизистой оболочки кишечника последующие поколения шизогонии (неполовое развитие), а затем гаметогонии (половой путь развития), повреждают в разной степени эпителий, что приводит к нарушению функции всасывания кишечника и обезвоживанию организма.

  Клинические признаки

  Интенсивное заражение 5-15-дневных поросят Isospora suis или Е. debliecki может привести к значительному — до 20%-падеже поросят. В субклинических случаях кокцидиоз протекает без клинических признаков, однако может отрицательно влиять на усвоение корма, что проявляется в уменьшенных приростах м.т.

  Клиническим симптомом кокцидиоза является диарея, появляющаяся на 5-15 день жизни. В зависимости от эффективности инвазии и видов кокцидий, болезнетворный процесс может иметь более или менее острое течение.

  При острой форме кал водянистый, кремовый с очень неприятным запахом; больные кокцидиозом поросята исхудалые и обезвоженные. Часть поросят может погибнуть. В случае интенсивного заражения поросят E.

  scabra клиническим признаком может быть кровавая диарея.

  Кокцидиоз проявляется обычно у поросят в родильных помещениях, прежде всего там, где для поддержания чистоты злоупотребляют водой, в связи с чем влажность превышает допустимые нормы.

  Анатомо-патологические изменения

  Значительные секционные изменения можно обнаружить в тощей и двенадцатиперстной кишке. Содержимое кишечника может быть водянистым, кишечные ворсинки укорочены или совсем разрушены.

  Взятие и пересылка материала для исследований

  Для копроскопических исследований следует присылать свежие образцы кала, взятые у поросят с признаками диареи. Принято считать, что поросят, выделяющих свыше 100000 ооцист в 1г кала, следует признать больными на кокцидиоз. Обнаружение только единичных ооцист показывает, что причиной диареи не является кокцидии.

  Меры борьбы.

  Профилактика. В стадах, где обнаружен кокцидиоз, следует обратить внимание на профилактику уже в период супоросности свиноматок. Свиноматкам за 7-10 дней до введения их в родильное помещение следует дать монензин в количестве 100г на тонну корма. Повторение лечения через 2 недели приводит к ограничению выделения ооцист.

  Зараженным поросятам как можно раньше после рождения надо начать давать в воде для питья препарат Ethococcid в дозе 0,5 г/кг массы тела в течение 5 дней.

  Лечение ввиду быстрого действия и высокой результативности торможения развития кокцидий у поросят является Sulfatyf, приметаемый в дозах 0,1 г/кг м.т. в течение 5 дней. Дают хороший результат такие препараты, как: сульфаметазин, сульфадимидин в дозах 100-125 мг/кг м.т. Важным элементом терапии является применение жидкостей внутрибрюшинно, лучше всего соответствующее количество 3% глюкозы.

  Одновременно с профилактикой кокцидиоза очень важно как можно чаще очищать родильные загоны и проводить соответствующую интенсивную дезинфекцию родильных загонов, лучше всего парами аммониака или препаратами, основанными на четырехрядном аммонии (Neopredisan).

  Источник: https://school1260.ru/kokcidiozy/

  Кокцидиоз у свиней

  Кокцидіоз у свиней: симптоми та ефективне лікування

  Кокцидиоз у свиней

  Чем опасный кокцидиоз?
  Чтобы успешно бороться с заболеванием, необходимо понимать его природу. Наиболее распространенными протозоозами у свиней является эймериоз и изоспороз.

  Это преимущественно острые, энзоотические, ассоциативные болезни молодняка, возбудители которых – одноклеточные организмы, принадлежащие к роду Eimeria подсемейства Еimeriinae (вызывают эймериоз) и рода Isospora подсемейства Isosporinae (вызывают изоспороз) семьи Eimeriidae ряда Coccidia.

  Еймерии и изоспоры – облигатно-моноксенные паразиты (развивающихся в организме одного хозяина), строго специфичны как по виду хозяина, так и по месту локализации в нем (паразитируют в эпителиальных клетках слизистой оболочки тонких кишок) и подобные своим патогенным воздействием на организм животных.

  Так, источником возбудителя для поросят-сосунков есть свиноматки, переболевшие в раннем возрасте, а также больные животные из соседних станков.

  Следует отметить, что с 1 г фекалий больной свиньи выделяется до 10 0000 ооцист, устойчивых во внешней среде, которые годами сохраняют свою патогенность (экспериментально установлено, что для возникновения заболевания животному достаточно заглотить с загрязненной среды всего 100 ооцист).

  Часто возбудитель кокцидиоза заносится в хозяйство с питьевой водой, взятой для выпойки свиньям вблизи с навозохранилище. Другим путем передачи возбудителя загрязнены фекалиями свиней корм, инвентарь, а также обувь обслуживающего персонала.

  Иммунная система новорожденных поросят недостаточно зрелая, чтобы иметь дело с этими паразитами. По этой причине инфекции, возникающие после рождения в еще ослабленной кишечной ткани, приводят к соответствующим последствиям.

  Таким образом, попав в кишечник поросят, ооцисты паразита из яиц активно проникают в энтероциты, где паразит проходит очередной этап своего развития и выходит из них, разрывая их изнутри.

  Вследствие этого в кишечнике появляются микротрещины, которые превращаются в «открытые ворота» для проникновения многочисленных возбудителей кишечных инфекций свиней.

  Вследствие повреждения кишечника, вызванного кокцидиозом, поросята теряют до 1000 г потенциального веса в период отлучения. Такие поросята приобретают особую чувствительность к различным болезням и стрессам, что существенно замедляет их развитие.

  Свиньи, которые переболели, остаются носителями возбудителей, что приводит их невосприимчивость к повторному заражению, но только к тем видам, которыми было вызвано заболевание.

  Кокцидиоз и другие кишковые инфекции
  Вероятно, что заражение кокцидией в подсосный период может привести к росту частоты и тяжелому течению многих других кишечных заболеваний.

  Особенно в период после отъема, когда поросята проходят процесс адаптации и одновременно лишены поступления материнских антител.

  Обычно среди таких заболеваний есть колибактериоз (Escherichia coli), пролиферативный аденоматоз кишечника, или илеит (Lawsonia intracellularis), дизентерия свиней (Brachyspira hyodysenteriae). В частности, эпизоотические опыты показали, что свиньи, зараженные кокцидиями в подсосный период, проявяют признаки илеита, вызванного Lawsonia и дизентерии, вызванной Brachyspira hyodysente, в более раннем возрасте по тяжелее течения этих заболеваний.

  Стивен МакОрист выяснил, что кишечные заболевания после отлучения, в том числе илеит и дизентерия, труднее протекали у особей, которым не делали профилактику кокцидиоза.

  Вот к какому выводу пришел МакОрист в своих исследованиях: поскольку мишенью для Lawsonia есть незрелые кишечные клетки, то их повреждение кокцидиями может способствовать большему проникновению Lawsonia в слизистую оболочку кишечника и закреплению этих бактерий в ней.

  Все чаще поражает свиней соединенная инфекция, обусловленная возбудителями кокцидиоза и бактериями Сlostridium.

  Так, кокцидиоз вызывает первичное повреждение стенки кишечника, вследствие чего условно патогенная микрофлора, которая представлена  Сlostridium, вызывает дальнейшее ухудшение состояния животного.

  Это заболевание известно как некротический энтерит, что приводит к диарее и наконец – к гибели животного.

  Исследователи компании «Байер» инфицировали поросят через 6 ч после их рождения тысячей ооцист кокцидий для установления непосредственного воздействия возбудителя кокцидиоза на процесс размножения Сlostridium в ЖКТ и интенсивность выявления его в кале.

  В течение первых трех дней после рождения животных было обнаружено большое количество бактерий Сlostridium (в среднем от 10 000 до 100 000 000 бактерий на 1 г экскрементов). Клостридии вырабатывают токсины, которые, в конце концов, может привести к гибели поросят.

  Так, в результате исследования 37,5% инфицированных животных погибло.

  Исследователи сделали вывод, что в поголовье с тяжелой степенью диареи и высокой смертностью в течение первой недели жизни следует предусматривать совмещенную инфекцию, вызванную возбудителями кокцидиоза и клостридиямы.

  Служба контроля здоровья животных в Оснабрюке (Германия) в рамках обычного контроля за животными изучила 281 образец кала поросят, из которых 89% содержали ооцисты, а в 81% образцов было выявлена положительная реакция на Сlostridium perfringens типа А.
  Распознать и обезвредить
  Чувствительными к заражению изоспоры и эймериямы есть поросята-сосальщики с наибольшей массой тела при рождении.

  У поросят 8-15-суточного возраста температура тела может не повышаться, однако в гнездах поросят наблюдать понос.

  ошибка ветеринарного специалиста в настоящее время – без проведения паразитологического исследования фекалий назначить поросятам антибиотики или сульфаниламидные препараты.

  Они бессильны против изоспор или эймерий, однако подавляют сопутствующую патогенную микрофлору, что, в конце концов, все равно приводит к гибели больных кокцидиоз поросят.

  Температура тела 1-2-месячных поросят внезапно повышается до 41 … 41,5 °С, у них наблюдают постоянную жажду, животные быстро истощаются (в частности, через сильный понос и резкое падение уровня кровоснабжения они становятся бледными и малоподвижными).

  В 3-4 месячных поросят кокцидиоз проявляется почти всегда в хронической форме, является следствием их заражения в раннем возрасте. У них появляются периодические поносы, чередующиеся с запорами в течение нескольких недель: больные свиньи постепенно истощаются, уменьшается прирост веса, возникают общая слабость и обезвоживание.

  Усвояемость корма такими поросятами достаточно низкая: аппетит сохраняется или даже растет, а темпы роста очень сильно замедляются. Это делает производственный процесс очень невыгодным. Поэтому хозяину, что купил таких поросят в значительно, старшем возрасте, сложно определить, почему его поросята так часто болеют и медленно растут.

  Комплексная диагностика кокцидиоза
  При установлении диагноза учитывают клинические признаки болезни, эпизоотологические данные, патологоанатомические изменения, однако решающее значение в его подтверждении имеет выявление ооцист в пробах фекалий больных животных, которые исследуют методами Фюллеборна, Котельникова или Дарлинга. Для копроскопических исследований поросят на кокцидиоз отбирают свежие образцы кала от животных с признаками диареи, длящейся в течение трех-четырех суток. Больными считают поросят, у которых в пробе (1 г) кала обнаруживают более 100 тыс. ооцист. Выявление единичных ооцист свидетельствует о том, что диарея не является следствием влияния изоспоры.

  При патологоанатомического вскрытия трупов делают соскобы со слизистой оболочки, которые исследуют компрессорным методом на наличие ооцист.
  Превентивные и лечебные мероприятия

  3 целью профилактики кокцидиозов создают соответствующие санитарно-гигиенические условия содержания и обеспечивают полноценным сбалансированным рационом свиней всех возрастных групп (особенно в период супоросности).

  Помещение и выгульные площадки очищают от гноя и дезинвазируют горячим 3-4% раствором едкого натра, 5% й эмульсией дезонола, 3% раствором глутарового альдегида (концентрацию увеличивают в несколько раз, применяют под давлением).

  Завезенный в хозяйство ремонтный молодняк выдерживают на карантине, проводят необходимые лабораторные исследования и профилактические обработки.

  Для уменьшения случаев кокцидиоза в хозяйстве свиноматке за десять суток до ее перевода в цех опороса дают ампролиум (1 кг/т) или монензин (100 г/т) с кормом каждые 14 суток.

  В неблагополучных хозяйствах проводят химиопрофилактики одним из химиотерапевтических препаратов. Свиноматкам в период супоросности двумя 5-суточными курсами с 3-4 недельным интервалом назначают Бровасептол, бровитакокцид, тримеразин, трибрисен, дитревит-480.

  Эти препараты применяют свиноматкам также в первые 10 суток после опороса.

  Уменьшить вероятность заражения поросят от свиноматки поможет соблюдение принципа содержания «пусто – занято», а также налаживание комфортного микроклимата в помещениях (нельзя допускать повышения температуры и влажности – они являются основными катализаторами для перехода ооцисты возбудителя в спору).

  В период с третьего по пятый день жизни животного рекомендуется применять протикокцидические препараты с действующим веществом толтразурила. Достаточно эффективно зарекомендовал себя эймериоцид Байкокс®, 5%.

  На ранних стадиях болезни в течение двух-пяти суток поросятам следует выпаивать раствор фуразолидона в дозе 0,003 г/кг массы тела.

  Симптоматическая терапия поможет обезопасить поросят от гибели вследствие сопутствующих неблагоприятных факторов. Например, при сильном обезвоживания свиней и для нормализации электролитного обмена им назначают смесь электролитов и подкожные инъекции полиглюкона или реополиглюкона (до 300 мл/день), раствор Рингера-Локка, 5% раствор глюкозы (до 500 мл/сутки ).

  Выводы

  • Кокцидиоз – глобальная проблема свиноводства исследования говорят о том, что кокцидиозом пораженные 75% всех свиноферм.
  • Полностью избавиться кокцидиоза на ферме невозможно – с ним нужно научиться сосуществовать.
  • Кокцидиоз поражает свиней всех возрастов, но самый негативный влияние на организм он оказывает на молодняк. Чувствительными к заражению изоспорами и эймериями есть поросята сосальщики с наибольшей массой тела при рождении.
  • Сочетанная инфекция, вызванная возбудителями кокцидиоза и бактериями Сlostridium, все чаще встречается у свиней.
  • При установке диагноза по кокцидиоза решающее значение для его подтверждения имеет выявление ооцист в пробах фекалий больных животных.
  • Для борьбы с кокцидиозом следует четко придерживаться рекомендаций разработанных комплексных антикокцидических ветеринарных программ.
  • Антибиотикотерапия не дает ожидаемого результата
  • Применение протикокцидиозных препаратов с действующим веществом толтразурила – обязательная составляющая успешного свиноводства.

  Источник: http://www.agrocounsel.ru/koktsidioz-u-svinej

  Кокцидіоз у свиней: симптоми та ефективне лікування

  Кокцидіоз у свиней: симптоми та ефективне лікування

  Основным возбудителями заболевания являются кокцидии из родов Isospora и Eimeria. Поэтому часто, если речь идёт о заболеваниях в животноводческой отрасли, говорят как про кокцидиоз телят, так и про эймериоз телят и других животных. Почему же именно телят?

  Дело в том, что болезньпоражает в первую очередь особей с наиболее слабой иммунной системой. Молодые бычки и тёлочки ещё не обладают достаточной естественной сопротивляемостью паразиту, чтобы минимизировать его негативное воздействие на организм. По этой причине у молодых животных болезнь протекает наиболее тяжело.

  Такие кишечные инфекции как эймериоз у свиней, коров и прочей домашней скотины появляются, главным образом, по причине ненадлежащего соблюдения санитарно-гигиенических условий содержания животных. Так, при плохом соблюдении санитарных условий, ооцисты паразитов могут оказаться даже в кормушке или подстилке для скота.

  Употребление заражённой воды, недоброкачественной пищи, а также тесные условия содержания могут привести к распространению среди поголовья кишечной инфекции. Тесный контакт ещё здоровых животных с фекалиями заражённых особей способствует заражению всё большего количества коров и свиней.

  Isospora belli – вид кокцидии, который паразитирует исключительно в человеческом организме. Она проходит цикл своего развития в тонкой кишке человека.

  Примерная длина колеблется от 20 до 30 мкм, ширина около 16 мкм. Известны случаи, когда возбудителем кокцидиоза являлась кокцидия под названием Isospora hominis, развивавшаяся в организме парнокопытного скота и свиней.

  Этот паразит может попасть к человеку вместе с заражённым мясом. Она имеет длину 20 мкм и ширину 15 мкм.

  Патогенез и симптомы

  О том, что человек заразился кокцидиозом, он может даже не догадываться, медицинская практика не знает летальных исходов. В большинстве случаев болезнь долгое время не даёт о себе знать. Диагноз возможно поставить лишь после обнаружения ооцист в стуле больного.

  При заболевании, вызванном Isospora belli, людей беспокоят:

  • боли в животе;
  • тошнота;
  • слабость;
  • возможное отсутствие аппетита.

  Затем симптомы затихают, и примерно через месяц наступает выздоровление. Известны редкие случаи, когда кокцидиоз сначала и до конца протекал довольно тяжело, сопровождался высокой температурой, очень частым жидким стулом с выделением слизи и крови, а также сильной интоксикацией организма.

  Нередко при исследовании крови больного встречаются признаки анемии. Переносимость заболевания связана с иммунной системой.

  У людей со слабым здоровьем или пораженным ВИЧ-инфекцией изоспороз может перейти в хроническое заболевание.

  Диагностика и лечение

  В ветеринарной медицине диагноз принято ставить, основываясь на сборе эпитозоологических данных, клинической симптоматике, а также на результатах конкретных диагностических процедур. Как правило, осуществляется микроскопическое изучение каловых масс животных, при котором происходит выявление ооцист.

  Для упрощения процесса могут быть применены различные методики по окрашиванию фекалий. Но так как ооцисты выходят наружу уже спустя некоторое время после появления первых симптомов, важной остаётся и дифференциальная диагностика, которая позволяет определить основные черты эймериоза КРС, и не спутать его с иной кишечной инфекцией.

  При лечении необходимо изолировать животных с подозрением на кокцидиоз от здоровых особей, а их фекалии подвергать сожжению. Само же лечение осуществляется посредством препаратов из группы кокцидиостатиков.

  К таким средствам можно отнести сульфаниламидные препараты как Альбаргин, Осарсол, Химкокцид, Фуразолидон. Также используются тетрациклиновые антибиотики, например, Иодинол и Синтомицин. В ход идут такие препараты как Сульфадиметоксин, Сульфадимезин, Ампролиум, Левомицетин, Метилхлорпиндал и многие другие.

  В целях профилактики необходимо следить за чистотой помещений, в которых содержатся животные, а также контролировать качество питьевой воды и пищи. Крайне необходимо осуществлять тщательную уборку пола от каловых масс, своевременную смену настила и предоставлять животным больше свободного места.

  Помёт животных следует сжигать, а при наличии металлических конструкций в местах содержания, периодически проводить их термообработку открытым огнём. Сами же помещения следует время от времени дезинфицировать растворами таких средств как Монохлороксилен, Ортохлорфенол, Дихлорбензол или Терпинеол.

  Чаще всего ооцисты выделяются в фекалиях больного уже в период выздоровления. До этого времени поставить диагноз нельзя.

  Ооцисты не всегда обнаруживаются в мазках кала пациента, поэтому существует другой способ определения болезни. На дно чашки Петри распределяется небольшое количество фекалий в пределах 10 г и сбрызгивается двухпроцентным раствором калия.

  Спустя несколько дней или часов можно определить вид кокцидий.

  Для лечения кокцидиоза не разработана особенная методика. Доктора прописывают симптоматические и общеукрепляющие средства, в том числе висмута нитрат. Также могут назначить следующие препараты для лечения:

  • сульфаниламидные;
  • антипротозойные;
  • витаминотерапия.

  В особенно тяжелых случаях заболевания рекомендуются сульфазин и хлоридин. Кокцидиоз лечится в течение 30-40 дней, симптомы постепенно отступают, и больному становится значительно лучше. Повторно заболеть кокцидиозом человек не может.

  Профилактика

  Несмотря на то, что эта болезнь крайне редко поражает человеческий организм, следует быть очень осторожным и соблюдать несложные правила, которые помогут избежать заражения.

  Попав во внешнюю среду, паразиты могут сохранять жизнедеятельность месяцами, поэтому важно соблюдать:

  • личную гигиену;
  • контролировать продукты питания и водоснабжение.

  В случае подозрения на кокцидиоз (жидкий стул, слабость, высокая температура, боли в животе), провести обследование желудочно-кишечного тракта в медицинском учреждении. Также необходимо следить за здоровьем своих домашних животных. Для этого нужно обеспечивать питомцев чистой водой, свежим кормом, чаще мыть, особенно после посещения улицы и контакта с другими животными.

  Больному обязательно надо мыть руки после посещения туалета, проводить тщательную чистку средств гигиены, иметь собственную посуду. Необходимо пресечь путь передачи возбудителя.

  Заболевших животных и людей надо изолировать до окончания инкубационного периода. Достаточно часто, в таких случаях, люди ложатся в стационар, чтобы лишний раз не накалять домашнюю обстановку.

  Одно из главных правил — лечение кокцидиоза откладывать нельзя, иначе существует шанс, что больной заразит окружающих его людей.

  Осторожность и здоровый образ жизни – лучшая профилактика кокцидиоза.

  Источник: https://triparazita.ru/koktsidioz/koktsidioz-u-sviney/

  ОкругВрача
  Добавить комментарий